Vejret

Dette forløb omhandler forskellige vejrsituationer, der opstår i Danmark og andre steder på Jorden. Eleverne arbejder med mange af de faktorer, som er grundlag for at forstå baggrunden for forskellige vejrfænomener. Denne grundlæggende indsigt skulle gerne befordre interessen for det vejr, eleverne er omgivet af til daglig. Forløbet lægger op til at forklare vejrsituationer, som eleverne stifter bekendtskab med på tv eller selv oplever i deres hverdag.