Vandets evige kredsløb

Vand er uundværligt for alt levende på Jorden. Det gælder mennesker, dyr og planter. Uden vand, intet liv.

Men med mellemrum volder det uundværlige vand i naturen store problemer for mennesker og samfund. Floder løber over deres bredder. Regnvand ødelægger afgrøderne på markerne.

Men mangel på vand kan også volde problemer. Afgrøderne visner på markerne og udbredt tørke kan skabe sult og hungersnød.