Vand og grundvand

Danmark ligger i et område, som har helårsregn. Det betyder, at der gennem året kun er kortere perioder, hvor plantevæksten går i stå på grund af tørke.

I Danmarks undergrund er der så meget grundvand, at vi altid har rigeligt med drikkevand. I flere andre lande er der mangel på drikkevand. I nogle lande er det nødvendigt at koge vandet fra vandhanen, inden man drikker det. Drikkevandet i Danmark er så rent, at det kan drikkes direkte fra vandhanen.