Rige og fattige lande i verden

Forløbet ”Rige og fattige lande” er et kulturgeografisk forløb, der opfylder mange af færdigheds- og vidensmålene under ”Demografi og erhverv”, samt under ”Globalisering”.

Forløbet er placeret i 9. klasse, så det formodes, at eleverne allerede har stiftet bekendtskab med kulturgeografiske forløb før. De kulturgeografiske forløb er som udgangspunkt ikke så evidensbaserede som de naturgeografiske forløb. Det betyder til gengæld, at eleverne har større mulighed for at reflektere over mange mulige løsninger på forskellige problemstillinger.

Tværfagligt er det oplagt at samarbejde med faget samfundsfag, hvor der også skal arbejdes med globalisering, herunder rige og fattige lande.