Råstoffer i verden

Udnyttelse af naturens resurser er vigtigt for at samfundenes hjul kører rundt, lige fra de fattigste lande til de rige. Forløbet gennemgår udnyttelse af råstoffer i forskellige egne af verden og perspektiverer i forhold til fremtidens behov og mulighed for råstoffer.