Opdagelsesrejser

Forløbet indeholder tre fagtekster om kortlægning af verden, opdagelsesrejser og opdagelsesrejser i polare egne. Datidens opdagelsesrejser var i høj grad prægede af de meget begrænsede muligheder for at gennemføre længere rejser over land.

Al kortlægning – ikke mindst på verdensplan – kræver stor rejsevirksomhed og ikke mindst nøjagtig stedsbestemmelse. Begge dele var ganske besværlige for 1.000 år siden. Fagteksterne tager blandt andet udgangspunkt i de personer, som på trods af store vanskeligheder og personlige omkostninger, gennemførte de forskellige opdagelsesrejser.