Jorden set fra oven

Geografi handler blandt andet om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget.

Tidligere tiders praktiske vanskeligheder med kortlægning er nu afløst af GPS og satellitfotos, hvilket har gjort kortlægning meget nemmere og langt mere nøjagtig end tidligere.