Jordbund og jordbundstyper

Overalt i verden dyrkes Jordens overflade for at skaffe mad. Nogle steder er jordbunden velegnet til dyrkning og den giver stort udbytte år efter år. Andre steder er jorden ikke særligt frugtbar eller måske helt udpint, så den giver stadig mindre udbytte. I særlige tilfælde med fx tørke bliver høstudbyttet mindre end den mængde såsæd, landmanden har brugt til at tilså marken. Det vil være katastrofalt for landmanden, og vil være årsag til hungersnød blandt landets befolkning.