Istidslandskaber

Når man kører gennem et dansk landskab med bakker og dale, kan man undre sig over, hvorfor det netop ser sådan ud, og ikke blot er en flad slette.  Hvilke kræfter kan være så enorme, at de kan flytte rundt på så store mængder af materialer, som disse bakker er opbygget af?

Svaret er istidernes kilometertykke iskapper, der dækkede Danmark og varmeperiodernes store mængder smeltevand, der som floder skar sig ned gennem landskaberne. De materialer, som bakkerne er opbygget af, er sand, grus, sten og blokke.

I forløbet kan I blandt andet komme på en 360° tidsrejse gennem Odsherreds landskab. Fra Vejrhøj kan I i fire 3D landskaber, se udviklingen gennem de sidste 25.000 år, og på den måde få svar på spørgsmål til tidsperioderne.