Industri

Siden den industrielle revolution er produktionen af varer og forarbejdningen af resurser vokset og vokset. Industrien er vigtig for samfundets videre udvikling og øget vækst.

Forløbet giver dels overblik over den industrielle udvikling, samt beskriver industriens betydning for lokale, regionale og globale samfund.