Handel og transport

Dette forløb omhandler de faktorer, der har at gøre med forskellige landes mulighed for at handle med hinanden, når man tager udgangspunkt i landenes infrastruktur. For at konkretisere problemstillingerne, inddrages danske forhold, som eleverne har lettere ved at identificere sig med. Forløbet indeholder en række centrale begreber, som er vigtige at fremhæve i undervisningen.

Forløbet lægger op til at sammenligne forholdene i Danmark med områder, hvor infrastrukturen er anderledes. Fagtekst 6 om Grønland giver mulighed for at tage en diskussion om, hvilken påvirkning klima og terræn har for mulighederne for handel og transport.