Arbejde og erhverv

”Arbejde og erhverv” er et forløb hvor eleverne får kendskab til erhvervstyper, arbejdsstyrke, arbejdsforhold, og hvilken indflydelse erhverv og forskellige erhvervstyper har på samfund, samfundsforhold og udvikling.

Progression mellem dette forløb, ”Industri”, ”Rige og fattige lande”, ”Produktion – samfundets udnyttelse af naturens resurser” og ”Den globale verden – internationale organisationer” (under udarbejdelse).