Årsplan 9. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Geografifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Geografifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Fysik-kemifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-37: Industri

Lektioner

4

Varighed

5 uger

Industri

Siden den industrielle revolution er produktionen af varer og forarbejdningen af resurser vokset og vokset. Industrien er vigtig for samfundets videre udvikling og øget vækst.

Forløbet giver dels overblik over den industrielle udvikling, samt beskriver industriens betydning for lokale, regionale og globale samfund.

Uge 38-40: Arbejde og erhverv

Lektioner

3

Varighed

3 uger

Arbejde og erhverv

Arbejde og erhverv” er et forløb hvor eleverne får kendskab til erhvervstyper, arbejdsstyrke, arbejdsforhold, og hvilken indflydelse erhverv og forskellige erhvervstyper har på samfund, samfundsforhold og udvikling.

Progressionen mellem ”Industri”, ”Rige og fattige lande”, ”Produktion – samfundets udnyttelse af naturens resurser” og ”Den globale verden”.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Erhverv.

Prøv- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 41-46: Rige og fattige lande (ferie uge 42)

Lektioner

5

Varighed

5 uger

Rige og fattige lande

Forløbet ”Rige og fattige lande i verden” er et kulturgeografisk forløb, der opfylder mange af færdigheds- og vidensmålene under ”Demografi og erhverv”, samt under ”Globalisering”.

Forløbet er placeret i 9. klasse, så det formodes at eleverne allerede har stiftet bekendtskab med kulturgeografiske forløb før. De kulturgeografiske forløb er som udgangspunkt ikke så evidensbaserede som de naturgeografiske forløb. Det betyder til gengæld, at eleverne har større mulighed for at reflektere over mange mulige løsninger på forskellige problemstillinger.

Tværfagligt er det oplagt at samarbejde med faget samfundsfag, hvor der også skal arbejdes med globalisering, herunder rige og fattige lande.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Rige og fattige lande.

Uge 47-50: Jordbund og jordbundstyper

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Jordbund og jordbundstyper

Overalt i verden dyrkes Jordens overflade for at skaffe mad. Nogle steder er jordbunden velegnet til dyrkning og den giver stort udbytte år efter år. Andre steder er jorden ikke særligt frugtbar eller måske helt udpint, så den giver stadig mindre udbytte. I særlige tilfælde med fx tørke bliver høstudbyttet mindre end den mængde såsæd landmanden har brugt til at tilså marken. Det vil være katastrofalt for landmanden, og vil være årsag til hungersnød blandt landets befolkning.

Lær mere om dette i forløbet “Jordbund og jordbundstyper“.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Jordbund og jordbundstyper.

Uge 51-3: Dansk landbrug (ferie uge 52)

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Dansk landbrug

Dansk landbrug har altid været et vigtigt erhverv i Danmark. Tidligere arbejdede rigtig mange mennesker ved landbruget og de erhverv, der var knyttet til landbrugsproduktion.

Nu arbejder kun få mennesker ved landbruget, da erhvervet er meget mekaniseret. Det gælder både planteavl og husdyrbrug. Danmark har store eksportindtægter på landbrugsvarer, der sælges i udlandet

Disse emner indgår alle i forløbet “Dansk landbrug“.

Uge 4-8: Forurening og miljø (ferie uge 7/8)

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Forurening og miljø

Kloden er presset. Kan den blive ved med at tåle den konstant stigende forurening? Hvordan kan vi passe bedre på vores jord og løse de globale problemer?

Følg forløbet “Forurening og miljø“.

Prøve- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 9-12: Produktion - samfundets udnyttelse af naturens resurser

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Produktion – samfundets udnyttelse af naturens resurser

Udnyttelse af naturens resurser er vigtigt for at samfundenes hjul kører rundt, lige fra de fattigste lande til de rige. Lær om dette i forløbet om produktion.

Uge 13-14: Den globale verden

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Den globale verden

Verdens globale og regionale organisationer har stor betydning for verdens samarbejde, lige fra sikkerhed, til handel og nødhjælp. Lær mere i dette forløb.

Prøve- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 15-18: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Lektioner

4 i alt

Varighed

4 uger

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

I dette fællesfaglige forløb arbejder eleverne blandt andet med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner.

Forløbet bygger videre på bl.a. ”Naturens resurser” (Fysik-kemifokus 9. kl.) samt ”Du bliver, hvad du spiser” (Biologifokus 9. kl.).