Årsplan 9. klasse – 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget geografi med henvisninger til de anbefalede forløb i geografifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Biologifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-35: Dansk landbrug

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Dansk landbrug

Dansk landbrug har altid været et vigtigt erhverv i Danmark. Tidligere arbejdede rigtig mange mennesker ved landbruget og de erhverv, der var knyttet til landbrugsproduktion.

Nu arbejder kun få mennesker ved landbruget, da erhvervet er meget mekaniseret. Det gælder både planteavl og husdyrbrug. Danmark har store eksportindtægter på landbrugsvarer, der sælges i udlandet

Uge 36-38: Jordbund og jordbundstyper

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Jordbund og jordbundstyper

Overalt i verden dyrkes Jordens overflade for at skaffe mad. Nogle steder er jordbunden velegnet til dyrkning og den giver stort udbytte år efter år. Andre steder er jorden ikke særligt frugtbar eller måske helt udpint, så den giver stadig mindre udbytte. I særlige tilfælde med fx tørke bliver høstudbyttet mindre end den mængde såsæd landmanden har brugt til at tilså marken. Det vil være katastrofalt for landmanden, og vil være årsag til hungersnød blandt landets befolkning.

Ressourcer:

Geografiprøven.dk – i jordbund og jordbundstyper.

Uge 39-41: Danmarks råstoffer

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Råstoffer – UNDER UDARBEJDELSE

Danmark har mange råstoffer i undergrunden, som hver i sær udnyttes i industrien til mange forskellige formål. I dette forløb ser vi nærmere på både produktions- og energiråstoffer. Eleverne får kendskab til, hvordan råstofferne er fremkommet, hvor de findes, hvordan de udvindes, hvordan de bruges, samt hvilken betydning de har for Danmarks økonomi.

Uge 43-45: Mad nok til alle

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Mad nok til alle

Fællesfagligt forløb hvor eleverne blandt andet arbejder med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner.

(6 lektioner i fysik/kemi, 4 lektioner i biologi og 4 lektioner i geografi)

Forløbet bygger videre på bla. ”Naturens resurser” samt ”Du bliver hvad du spiser”( biologifokus 9. kl.).

Uge 47-49: Råstoffer

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Råstoffer

Udnyttelse af naturens resurser er vigtigt for at samfundenes hjul kører rundt, lige fra de fattigste lande til de rige. Forløbet gennemgår udnyttelse af råstoffer i forskellige egne af verden og perspektiverer i forhold til fremtidens behov og mulighed for råstoffer.

Uge 50-51: Industri

Lektioner

3

Varighed

2 uger

Industri

Siden den industrielle revolution er produktionen af varer og forarbejdningen af resurser vokset og vokset. Industrien er vigtig for samfundets videre udvikling og øget vækst.

Forløbet giver dels overblik over den industrielle udvikling, samt beskriver industriens betydning for lokale, regionale og globale samfund.

Uge 1-3: Arbejde og erhverv

Lektioner

3

Varighed

2 uger

Arbejde og erhverv

”Arbejde og erhverv” er et forløb hvor eleverne får kendskab til erhvervstyper, arbejdsstyrke, arbejdsforhold, og hvilken indflydelse erhverv og forskellige erhvervstyper har på samfund, samfundsforhold og udvikling.
Progressionen mellem ”Industri”, ”Rige og fattige lande”, ”Produktion – samfundets udnyttelse af naturens resurser” og ”Den globale verden”.

Ressourcer:

Geografiprøven.dk – i Erhverv.

Geografiprøven.dk – prøve- eller træningssæt.

Uge 4-6: Strålings indvirkning på organismer

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Strålings indvirkning på organismers levevilkår

Et fællesfagligt forløb som omhandler forskellige typer stråling og deres indvirkning på levende organismer og miljø såvel kortsigtet som langsigtet. Bygger videre på elevernes viden om strålingstyper fra forløbet ”Radioaktivitet” samt forløbene ”Globale miljø- og sundhedsproblemer” og ”Generne bestemmer” fra biologifokus.

(4 lektioner i biologi, 7 lektioner i fysik/kemi og 4 lektioner i geografi)

Ressourcer:

Restudy – Halveringstid

Uge 8-9: Rige og fattige lande

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Rige og fattige lande

Forløbet er placeret i 9. klasse, så det formodes at eleverne allerede har stiftet bekendtskab med kulturgeografiske forløb før. De kulturgeografiske forløb er som udgangspunkt ikke så evidensbaserede som de naturgeografiske forløb. Det betyder til gengæld, at eleverne har større mulighed for at reflektere over mange mulige løsninger på forskellige problemstillinger.

Tværfagligt er det oplagt at samarbejde med faget samfundsfag, hvor der også skal arbejdes med globalisering, herunder rige og fattige lande.

Ressourcer:

Geografiprøven.dk – i rige og fattige lande.

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

FN dag – d. 24. oktober

Uge 10-13: Internationale organisationer

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Internationale organisationer

Verdens globale og regionale organisationer har stor betydning for verdens samarbejde, lige fra sikkerhed, til handel og nødhjælp.

Ressourcer:

geografiprøven.dk.