Årsplan 8. klasse – 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget geografi med henvisninger til de anbefalede forløb i geografifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Biologifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-40: Istidslandskaber

Lektioner

8

Varighed

8 uger

Istidslandskaber

Når man kører gennem et dansk landskab med bakker og dale, kan man undre sig over, hvorfor det netop ser sådan ud, og ikke blot er en flad slette.  Hvilke kræfter kan være så enorme, at de kan flytte rundt på så store mængder af materialer, som disse bakker er opbygget af?

Svaret er istidernes kilometertykke iskapper, der dækkede Danmark og varmeperiodernes store mængder smeltevand, der som floder skar sig ned gennem landskaberne. De materialer som bakkerne er opbygget af er sand, grus, sten og blokke.

Ressourcer:

geografiprøven.dk

Aktuelle begivenheder:

Naturvidenskabsfestival i uge 39

FN dag – d. 24. oktober

Uge 41-45: Vejret

Lektioner

5

Varighed

5 uger

Vejret

Dette forløb omhandler forskellige vejrsituationer, der opstår i Danmark og andre steder på Jorden. Eleverne arbejder med mange af de faktorer, som er grundlag for at forstå baggrunden for forskellige vejrfænomener. Denne grundlæggende indsigt skulle gerne befordre interessen for det vejr, eleverne er omgivet af til daglig. Forløbet lægger op til at forklare vejrsituationer, som eleverne stifter bekendtskab med på tv eller selv oplever i deres hverdag.

Uge 46-48: Klima og klimaforandringer

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Klima og klimaforandringer

Klimaet på Jorden har betydning for menneskers levevilkår, uanset om det er ekstremt tørt, vådt året rundt, ekstremt koldt eller meget varmt. Befolkninger forskellige steder på Jorden har altid forstået at indrette sig, så de har kunnet klare sig på trods af barske klimaforhold.

Gennem de seneste årtier er temperaturen på Jorden blevet højere. Der er kommet flere stormvejr med oversvømmelser og andre ødelæggelser. Nedbøren falder kraftigere. Klimaforandringer betyder, at der opstår nye udfordringer.

Ressourcer:

geografiprøven.dk – i klima og klimaforandringer.

geografiprøven.dk – prøve- eller træningssæt

Restudy.dk – Klimazoner og plantebælter

Uge 49-51: Udledning af stoffer

Lektioner

3

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

En fællesfaglig vinkel på bl.a. CO2, hvor der arbejdes problemorienteret med forskellige skadelige udledninger. Forløbet lægger op til det videre arbejde med Globale miljøproblemer. Under arbejdet med dette forløb kan man samtidig se nærmere på ’Forurening og miljø’, så det fællesfaglige fokusområde har flere lektioner i fysik/kemi og biologi, mens geografi bidrager med yderligere faglig viden.

(6 lektioner i biologi, 6 lektioner i fysik/kemi og 3 lektioner i geografi)

Uge 1-7: Befolkningstallet stiger

Lektioner

6

Varighed

7 uger

Befolkningstallet stiger

Dette forløb omhandler de faktorer, der spiller ind på en befolknings udvikling. For at konkretisere problemstillingerne, inddrages danske forhold, som eleverne har lettere ved at identificere sig med. Forløbet indeholder en række centrale begreber, som er vigtige at fremhæve i undervisningen.

Forløbet lægger op til at sammenkoble landes befolkningsudvikling og deres økonomiske udvikling og dermed befolkningernes levevilkår.

Ressourcer:

geografiprøven.dk – i  kulturlandskaber, bygeografi og urbanisering.

Restudy.dk – Befolkning

Restudy.dk – Urbanisering

Uge 8-11: Kommunikation

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Kommunikation

Kommunikation er, hvordan vi mennesker taler og skriver med hinanden. Det kan foregå på mange måder, fx via sms, chat, skype, postkort, eller helt almindelig snak hen over middagsbordet.

”Kommunikation” er et forløb som giver dig et rids af kommunikationens historie i store træk, giver dig eksempler på kommunikation og dens betydning omkring i verden, samt behandler kommunikationens betydning ift. den globaliserede verden.
Kommunikation er medvirkende til at danne grundlag for globalisering, samt forståelse for den globale verden.

Uge 12-17: Energi nok til alle

Lektioner

8

Varighed

6 uger

Energi nok til alle

Forløbet ”Energi nok til alle” tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. I forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”

(8 lektioner i fysik/kemi, 8 lektioner i biologi og 8 lektioner i geografi)

Uge 18-21: Handel og transport

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Handel og transport

Dette forløb omhandler de faktorer, der har at gøre med forskellige landes mulighed for at handle med hinanden, når man tager udgangspunkt i landenes infrastruktur. For at konkretisere problemstillingerne, inddrages danske forhold, som eleverne har lettere ved at identificere sig med. Forløbet indeholder en række centrale begreber, som er vigtige at fremhæve i undervisningen.

Forløbet lægger op til at sammenligne forholdene i Danmark med områder, hvor infrastrukturen er anderledes. Fagtekst 6 om Grønland giver mulighed for at tage en diskussion om, hvilken påvirkning klima og terræn har for mulighederne for handel og transport.

Kombiner desuden gerne forløbet med:

Forurening og miljø

Kloden er presset. Kan den blive ved med at tåle den konstant stigende forurening? Hvordan kan vi passe bedre på vores jord og løse de globale problemer?

Ressourcer:

geografiprøven.dk – i  handel, trafik, transport og økonomi.

geografiprøven.dk – i Infrastruktur.

Uge 22-26: Bæredygtig produktion

Lektioner

4

Varighed

5 uger

Bæredygtig produktion

Fællesfagligt forløb hvor eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan det kan påvirke naturgrundlaget.

(6 lektioner i biologi, 6 lektioner i fysik/kemi og 4 lektioner i geografi)