Årsplan 7. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Geografifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Geografifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Fysik-kemifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-36: Jorden set fra oven

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Jorden set fra oven

Geografi handler blandt andet om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget.

Tidligere tiders praktiske vanskeligheder med kortlægning er nu afløst af GPS og satellitfotos, hvilket har gjort kortlægning meget nemmere og langt mere nøjagtig end tidligere.

Disse emner indgår alle i forløbet “Jorden set fra oven“.

Uge 37-39: Opdagelsesrejser

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Opdagelsesrejser

Forløbet indeholder tre fagtekster om kortlægning af verden, opdagelsesrejser og opdagelsesrejser i polare egne. Datidens opdagelsesrejser var i høj grad prægede af de meget begrænsede muligheder for at gennemføre længere rejser over land.

Al kortlægning – ikke mindst på verdensplan – kræver stor rejsevirksomhed og ikke mindst nøjagtig stedsbestemmelse. Begge dele var ganske besværlige for 1.000 år siden. Fagteksterne tager blandt andet udgangspunkt i de personer, som på trods af store vanskeligheder og personlige omkostninger, gennemførte de forskellige opdagelsesrejser.

Uge 40-45: Jordens opbygning (ferie uge 42)

Lektioner

10

Varighed

5 uger

Jordens opbygning

Dette forløb indeholder dels en række faktuelle oplysninger om Jorden, dels om en række processer, som konstant påvirker og forandrer Jordens materialer.

I forløbet indgår en gennemgang af geologiske tider, som på grund de meget lange tidsrum ofte er vanskelige at forstå både for børn og voksne. Kobler man særlige begivenheder til perioderne, vil de være nemmere at forholde sig til.

Uge 46-51: Pladetektonik

Lektioner

12

Varighed

6 uger

Pladetektonik

Pladetektonikken har en helt central plads i geografiundervisningen, da det er den teori, som forklarer mange af de ofte komplicerede processer, som påvirker Jorden og dens materialer og overflade.

Forløbet går i dybden med pladerende, pladernes bevægelser, jordskælv, bjergdannelse, hot spots, tsunami og meget mere.

Der ud over tages der udgangspunkt i regionale områder, som er tydeligt præget af pladernes bevægelser.

Uge 2-8: Vandets evige kredsløb (ferie uge 7/8)

Lektioner

12

Varighed

6 uger

Vandets evige kredsløb

Forløbet behandler vandets kredsløb.

Vand er en uundværligt for alt levende på Jorden. Det gælder mennesker, dyr og planter. Uden vand, intet liv.

Men med mellemrum volder det uundværlige vand i naturen store problemer for mennesker og samfund. Floder løber over deres bredder. Regnvand ødelægger afgrøderne på markerne.

Men mangel på vand kan også volde problemer. Afgrøderne visner på markerne, idet udbredt tørke kan skabe sult og hungersnød.

Uge 9-14: Vejret

Lektioner

14

Varighed

6 uger

Vejret

Dette forløb omhandler forskellige vejrsituationer, der opstår i Danmark og andre steder på Jorden. Eleverne arbejder med mange af de faktorer, som er grundlag for at forstå baggrunden for forskellige vejrfænomener. Denne grundlæggende indsigt skulle gerne befordre interessen for det vejr, eleverne er omgivet af til daglig. Forløbet lægger op til at forklare vejrsituationer, som eleverne stifter bekendtskab med på tv eller selv oplever i deres hverdag.

Uge 16-18: Kommunikation

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Kommunikation

Kommunikation er, hvordan vi mennesker taler og skriver med hinanden. Det kan foregå på mange måder, fx via sms, chat, skype, postkort, eller helt almindelig snak hen over middagsbordet.

Kommunikation” er et forløb som giver dig et rids af kommunikationens historie i store træk, giver dig eksempler på kommunikation og dens betydning omkring i verden, samt behandler kommunikationens betydning ift. den globaliserede verden.

Kommunikation er medvirkende til at danne grundlag for globalisering, samt forståelse for den globale verden.

Uge 19-21: Lyn og torden

Lektioner

6 i alt

Varighed

3 uger

Lyn og torden

Lyn og torden” er et fællesfagligt forløb i fysik/kemi og geografi.

Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag og torden med forklaringer på elektriske ladninger i tordenskyer, lysets og lydens hastighed.

“Lyn og torden” er et forløb, der træner elevernes fællesfaglige arbejde og tilgang til faglige emner. Dette forløb kan ses som et supplerende forløb ift. de forenklede fælles mål, og kan derfor også være en ’buffer’ i årsplanen, og undlades hvis tiden ikke er til det.

Uge 22-25: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Lektioner

7 i alt

Varighed

4 uger

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra alle tre naturfag i udskolingen; biologi, geografi og fysik/kemi.

Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne, og afslutningsvis præsenterer sit arbejde og resultater for hele klassen.