Årsplan 7. klasse – 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget geografi med henvisninger til de anbefalede forløb i geografifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Biologifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-36: Jorden set fra oven

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Jorden set fra oven

Geografi handler blandt andet om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget.

Tidligere tiders praktiske vanskeligheder med kortlægning er nu afløst af GPS og satellitfotos, hvilket har gjort kortlægning meget nemmere og langt mere nøjagtig end tidligere.

Uge 37-39: Opdagelsesrejser

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Opdagelsesrejser

Forløbet indeholder tre fagtekster om kortlægning af verden, opdagelsesrejser og opdagelsesrejser i polare egne. Datidens opdagelsesrejser var i høj grad prægede af de meget begrænsede muligheder for at gennemføre længere rejser over land.

Al kortlægning – ikke mindst på verdensplan – kræver stor rejsevirksomhed og ikke mindst nøjagtig stedsbestemmelse. Begge dele var ganske besværlige for 1.000 år siden. Fagteksterne tager blandt andet udgangspunkt i de personer, som på trods af store vanskeligheder og personlige omkostninger, gennemførte de forskellige opdagelsesrejser.

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 40-45: Jordens opbygning

Lektioner

10

Varighed

6 uger

Jordens opbygning

Dette forløb indeholder dels en række faktuelle oplysninger om Jorden, dels om en række processer, som konstant påvirker og forandrer Jordens materialer.

I forløbet indgår en gennemgang af geologiske tider, som på grund de meget lange tidsrum ofte er vanskelige at forstå både for børn og voksne. Kobler man særlige begivenheder til perioderne, vil de være nemmere at forholde sig til.

Aktuelle begivenheder:

FN dag – d. 24. oktober

Uge 46-51: Pladetektonik

Lektioner

12

Varighed

6 uger

Pladetektonik

Pladetektonikken har en helt central plads i geografiundervisningen, da det er den teori, som forklarer mange af de ofte komplicerede processer, som påvirker Jorden og dens materialer og overflade.

Forløbet går i dybden med pladerende, pladernes bevægelser, jordskælv, bjergdannelse, hot spots, tsunami og meget mere.

Der ud over tages der udgangspunkt i regionale områder som er tydelig præget af pladernes bevægelser.

Ressourcer:

Restudy – Pladetektonik

Uge 2-8: Geologisk kredsløb

Lektioner

12

Varighed

7 uger

Geologisk kredsløb

Eleverne præsenteres for bjergdannelse, bjergarter og mineraler.

Gennem forløbet gennemgås bjergarternes dannelse og de begreber der medfølger, samt bestemmelse af bjergarter og sten ud fra faglige begreber og udtryk.

Ressourcer:

Geografiprøven.dk – jordkloden.

Uge 9-14: Vandets kredsløb

Lektioner

12

Varighed

7 uger

Vandets kredsløb

Forløbet behandler vandets kredsløb.

Vand er en uundværligt for alt levende på Jorden. Det gælder mennesker, dyr og planter. Uden vand, intet liv.

Men med mellemrum volder det uundværlige vand i naturen store problemer for mennesker og samfund. Floder løber over deres bredder. Regnvand ødelægger afgrøderne på markerne.

Men mangel på vand kan også volde problemer. Afgrøderne visner på markerne, idet udbredt tørke kan skabe sult og hungersnød.

Uge 15-18: Vand og grundvand

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Vand og grundvand

Danmark ligger i et område, som har helårsregn. Det betyder, at der gennem året kun er kortere perioder, hvor plantevæksten går i stå på grund af tørke.

I Danmarks undergrund er der så meget grundvand, at vi altid har rigeligt med drikkevand. I flere andre lande er der mangel på drikkevand. I nogle lande er det nødvendigt at koge vandet fra vandhanen, inden man drikker det. Drikkevandet i Danmark er så rent, at det kan drikkes direkte fra vandhanen.

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13

Uge 19-21: Lyn og torden

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Lyn og torden

”Lyn og torden” er et fællesfagligt forløb i fysik/kemi og geografi.

(6 lektioner i fysik/kemi og 6 lektioner i geografi)

Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag og torden med forklaringer på elektriske ladninger i tordenskyer, lysets og lydens hastighed.

’Lyn og torden’ er et forløb, der træner elevernes fællesfaglige arbejde og tilgang til faglige emner. Dette forløb kan ses som et supplerende forløb ift. de forenklede fælles mål, og kan derfor også være en ’buffer’ i årsplanen, og undlades hvis tiden ikke er til det.

Uge 22-26: Drikkevandsforsyning

Lektioner

7

Varighed

5 uger

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra alle tre naturfag i udskolingen; biologi, geografi og fysik/kemi.

(7 lektioner i biologi, 7 lektioner i fysik/kemi og 7 lektioner i geografi)

Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne, og afslutningsvis præsenterer sit arbejde og resultater for hele klassen.